Recensies van boeken

In dit bericht de NBD/Biblion recensie van de volgende boeken:

  • Honing, Henk Jan (2010). Iedereen is muzikaal. Nieuw Amsterdam
  • Evelein, Frits (2009). Cooperatief leren in muziek 2. Thieme Meulenhoff
  • Herfs, Jos (red.) (2005) Muziek Leren. Handboek voor het basis- en speciaal onderwijs. Koninklijke Van Gorcum
  • Sachs, Oliver (2009) Musicofilia. Thieme Meulenhoff
  • Campbell, Denis (2007). Het Mozart effect. Panta Rhei
  • Storms, Ger (2009, 10e druk). Muziek Spelenboek. Panta Rhei

Over het boek Muzikaal Gehoor van Th. Willemze, uitgegeven 2008 bij Het Spectrum, is geen recensie voorhanden. Je kunt wel een aantal pagina’s inkijken via bol.com.  

Over Iedereen is muzikaal:

Wetenschappelijke studie over het geheim dat luisteren heet. Niet het ‘c’est le ton qui fait la musique’, maar ons gehoor dat in ons hoofd, tussen de oren, zit. Over brabbelmuziek, muzikaliteit, ritme, de ‘luide rust’, absoluut en relatief gehoor, verschaft dit boek een andere (= theoretische) benadering dan ‘was hinter den Noten steht’ (Mahler). Aan de hand van zo’n 150 studies (w.o. die van Honing, hoofddocent muziekcognitie [sic] aan de UvA) en op het world-wide-web te beluisteren geluidsvoorbeelden laat de schrijver het tijdperk van de Riedelbel ver achter zich. Met behulp van Kramers’ Vreemden Woorden Tolk zal het toch nog leesbare boek bij de lezer(es) al dan niet als muziek in de oren klinken. Het boek geeft een actueel beeld van ons audio-fysiologisch geheugen voor de leek en de vakman. De schrijver veronderstelt enige muziektechnische kennis. Met register.

Over Cooperatief leren in muziek 2:

Doel van dit handboek voor de leraar is het bieden van muzikale activiteiten die kunnen bijdragen tot de sociale, affectieve en cognitieve ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar. Voor de gekozen activiteiten is geen speciale muzikale vaardigheid of kennis nodig. De inleidende hoofdstukken zijn theoretisch; een woordenlijst, website-lijst en notenapparaat vullen de informatie aan. Het tweede gedeelte van het boek is praktijkgericht. In handige blauwe instructiekaders staan de basiselementen van een bepaalde activiteit. De gekozen activiteiten en compacte beschrijvingen zijn uitnodigend voor de leraar met enige muzikale affiniteit en bieden talloze mogelijkheden. In de bijlagen staan de gebruikte werkvormen en een index van de bijgeleverde cd. De cd biedt goed bruikbaar materiaal met PDF’s van activiteitenkaartjes en muziekfragmenten, die echter nogal traditioneel zijn gekozen. Dit solide handboek biedt een goede aanzet voor het integreren van muziek in het basisonderwijs met leuke en bruikbare werkvormen en is daarom goed bruikbaar als vakliteratuur voor de basisschoolleraar.

Over Muziek Leren:

Muziek op de basisschool is vaak nog een ondergeschoven kindje. In tien artikelen, geschreven door verschillende deskundigen, wordt in dit prijzige boek een actueel overzicht gegeven van de rol die muziek kan hebben op de basisschool. Men gaat in op het lerende kind (onder andere het waarom van muziekonderwijs, de nieuwe visie op leren), muziek en school (onder andere het innovatieve vermogen van de leerkracht) en de invloed van de maatschappelijke omgeving op de inhoud van muziekonderwijs. Hoewel het boek zich manifesteert als een handboek over muziek, lijkt het meer op een studieboek (bijna alleen teksten) en gaan de meeste artikelen niet over de praktijk, maar wordt een zwaar theoretisch kader geschetst dat bol staat van jargon. Een reguliere leerkracht van een basisschool zal al na enkele bladzijden afhaken, waarna slechts een zeer kleine, hoog opgeleide en in muziek en opvoeding gespecialiseerde doelgroep over zal blijven. Bevat een trefwoordenregister en een inhoudsopgave.

Over Musicofilia:

Muziek kan mensen raken tot in het diepst van hun emoties. Muziek kan ons verleiden meer spullen te kopen dan we van plan waren, sterke herinneringen oproepen aan een oude liefde, het kan ons troosten, irriteren of aan het dansen maken. Maar de kracht van muziek gaat nog verder. Zo doet muziek een beroep op meer delen van de hersenen dan bijvoorbeeld taal. Oliver Sacks (bekend van boeken als ‘De man die zijn vrouw voor een hoed hield’, ‘Een been om op te staan’ en het verfilmde ‘Awakenings’), gaat in dit boek in op de neurologische werking van muziek aan de hand van opmerkelijke ervaringen van gewone mensen. Er is een man die na getroffen te zijn door de bliksem een dwingende behoefte kreeg om piano te leren spelen. Er blijken amusia te bestaan, mensen die muziek niet als harmonisch geheel horen, maar als kletterend keukengerei op een tegelvloer. Door een aantal van deze bijzondere uitzonderingen neurologisch te onderzoeken, krijgen we een beeld van de psychologische werking van muziek op het wezen van de mens. Toegankelijk geschreven, voor een groot publiek. In deze herziene druk zijn correcties doorgevoerd, aanvullingen gemaakt en noten toegevoegd.

Over Het Mozart Effect:

Van de auteur die in new-agekringen al geruime tijd bekend is vanwege zijn verschillende cd’s over het Mozart-effect, verschijnt nu ook de vertaling van zijn standaardwerk over de helende effecten en stimulerende eigenschappen van muziek en de invloed ervan op de creativiteit en het leervermogen (reeds in twintig talen vertaald). Hij bespreekt vanuit zijn ruime ervaring als musicus, muziektherapeut en pedagoog enthousiast onderwerpen als positieve en negatieve effecten van klank en geluid, Het Mozart Effect (diens muziek blijkt volgens de Franse KNO-arts Alfred Tomatis vanwege zijn mengeling van uitersten mensen uit alle culturen het meest aan te spreken, dus ook het meest helend te werken), muziek als medicijn, de stem, het verbeteren van creativiteit en leervermogen, het harmoniseren van lichaam en geest en muziek als brug tussen leven en dood. Hoewel onderzoeksgegevens en casussen veelal Amerikaans zijn, brengt hij ook voor de leek vele universeel toepasbare inzichten en voorbeelden, inclusief oefeningen en een lexicon van klachten waarbij muziek ‘spontane genezing’ heeft bewerkstelligd. Achterin een lijst van Nederlandse en Engelse literatuur, muziekstukken en cd’s, een verwijzing naar websites en een adreslijst.

Over Muzikaal Spelenboek:

Muziek- en geluidsspelletjes, waarbij niet muzikale vorming van de deelnemers op de voorgrond staat, maar de sociale en kreatieve vorming. Het boek is duidelijk verdeeld in een informatief deel en een spelletjesdeel. In de informatie wenken voor degenen die met de spelletjes moeten werken (onderwijzers, docenten, vormingsleiders, kampleiding enz.). Duidelijke uiteenzetting van doel en vorm van de spelen. Daarna 102 spelletjes; voor ieder spel is aangegeven: de leeftijdsgroep, de groepsgrootte, benodigdheden en tijdsduur. De uitleg van de spelen is zakelijk en helder. Leuke illustraties, overzichtelijke inhoudsopgave. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen dit boek zelf hanteren.

One thought on “Recensies van boeken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s