Masterplan muziekeducatie Rotterdam

Inspirerend en ambitieus masterplan ‘Overal muziek’ (downloaden) uit Rotterdam:

Muziekonderwijs staat weer op de kaart in Rotterdam. Muziekinstellingen in de stad werken samen om de jeugd een doorlopende leerlijn voor muziekeducatie aan te bieden. Music Matters, SKVR, Codarts, Rotterdams Philharmonisch Orkest, de Doelen en het WMDC hebben een masterplan geschreven om samenhang te brengen in het muziekeducatief aanbod voor de jeugd. De missie van de instellingen is om elk kind tussen de 4 en 18 jaar kennis te laten maken met actieve muziekbeoefening. Daarbij willen zij rekening houden met de diversiteit van de Rotterdamse inwoners. In het plan wordt ingegaan op zowel binnenschoolse als buitenschoolse muziekbeoefening.

Met dit Masterplan Muziekeducatie willen wij in 2016 de volgende doelstellingen gerealiseerd hebben:

  1. Alle Rotterdamse kinderen en jongeren, uit alle in de stad aanwezige culturen, kunnen kennismaken met actieve muziekbeoefening4 in doorlopende leerlijnen. Het onderzoek van ‘Cultuur in de spiegel’ (Universiteit Groningen in samenwerking met Stichting Leerplan Ontwikkeling in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) beoogt een inhoudelijke handreiking te bieden voor de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen cultuureducatie die aansluiten bij de ontwikkelingsfasen van de leerling. Eén van de coalitiepartners (de SKVR) neemt deel aan dat onderzoek en betrekt de verworven kennis bij de ontwikkeling van het muziekeducatieve aanbod.
  2. Rotterdam kent een grote diversiteit aan inwoners. Het aanbod op het gebied van muziekeducatie dient bij deze diversiteit aan te sluiten: Westerse en niet-westerse muziektradities vormen de basis voor de kennismaking van kinderen en jongeren met muziek. Muziekeducatie wordt bovendien in de volle breedte aangeboden: actief, receptief, reflectief en productief (zie bijlage 1).
  3. Op alle basisscholen in Rotterdam hebben de kinderen toegang tot een structurele vorm van muziekeducatie. Vanuit deze activiteiten worden kinderen en jongeren die dat willen, doorgeleid naar muziekactiviteiten in de vrije tijd (lessen, workshops, bandjes enz.). Hierbij benadrukken wij overigens de noodzaak van financiële ondersteuningsmogelijkheden als een Jeugdcultuurfonds voor gezinnen die over onvoldoende middelen beschikken om deelname van hun kind te bekostigen;
  4. Binnen het onderwijs volgen kinderen een doorlopende leerlijn muziekeducatie die gericht is op actieve muziekbeoefening, die aansluit bij hun ontwikkelingsniveau en belangstelling en die aansluit bij de leerdoelen van de school5. Muziekeducatie wordt bewust via het onderwijs aangeboden omdat via het onderwijs ieder kind bereikt wordt. Vanuit dat startpunt worden de leerlijnen doorgetrokken naar de vrije tijd;
  5. Muziekeducatie is onderdeel van het curriculum en de beleidsplannen van de Rotterdamse scholen. Voldoende docenten in het basisonderwijs zijn geschoold om muziek maken en zingen een plaats te geven in de reguliere onderwijsactiviteiten;
  6. Er is een goede verbinding (doorlopende leerlijnen) van muziekeducatie binnen school naar de tijd buiten school: voor die kinderen en jongeren die naast en na het aanbod in school verder willen in en met muziek bestaat de mogelijkheid om zich via cursussen, workshops, lidmaatschap van verenigingen enz. verder te ontwikkelen, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving in wijkmuziekscholen, cultuurcentra of tijdens de verlengde schooldag in de brede school;
  7. De aanbieders van muziekeducatieve activiteiten, projecten en programma’s ontwikkelen een samenwerkingsrelatie die samenhang in de activiteiten garandeert en leidt tot optimalisering van de doorlopende leerlijnen binnen en buiten het onderwijs.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s