Rhythm sight reading trainer

Mooie software voor het trainen van ritmiek, geschikt voor iPad, iPhonerhythm en iPod Touch. Voor € 2,69 te kopen bij de iTunes App Store. Kijk voor meer informatie over de functionaliteiten op https://sites.google.com/site/sightreadrhythm/home.

“Sight reading rhythms can be very confusing, especially with syncopations and rests.
This app gives you a solid basis for a good rhythmic feel. By tapping the presented exercises separately from your instrument, you will develop rhythmic skills much faster. Complete all the exercises and you will find it easier to get the rhythm right in any piece of music!”

Watch that sound

Bron: www.watchthatsound.nl

Watch That Sound heeft een software-tool ontwikkeld samen met medialab V2_. Dit programma stelt jonge gebruikers in staat om zelfstandig soundtracks te ontwikkelen bij films/media. Deze open-source-software is gratis beschikbaar voor het onderwijs.

Het is de afgelopen jaren door deskundigen veelvuldig geconstateerd: het aanbod in de kunsteducatie loopt achter ten aanzien van de beschikbare nieuwe technologie. De methodiek in het onderwijs heeft een update nodig en sluit onvoldoende aan op de belevings- en interessewereld van leerlingen. Watch That Sound wil deze niche opvullen en een brug slaan tussen de kunsteducatie en de nieuwe media. Zij wil voorzien in de groeiende vraag naar hoogwaardig lesmateriaal. Middels presentaties, workshops en lezingen geeft Watch That Sound deze nieuwe methodiek een brede bekendheid.

TI:ME, technology for music education

TI:ME is een Amerikaanse organisatie die zich richt op kennisontwikkeling op het gebied van de inzet van technologie in het muziekonderwijs. Een deel van de bronnen op de website www.tim-me.org is afgeschermd voor leden, maar een deel van de informatie is ook openbaar toegankelijk. Zo is bijvoorbeeld een mooi overzicht van projecten beschikbaar via http://www.ti-me.org/index.php?option=com_content&view=article&id=184&Itemid=155.

European perspectives on music education: new media

Het eerste deel van de reeks getiteld ‘European perspectives on music education’ is gewijd aan ‘New media in the classroom’. De uitgave (2012) is samengesteld door Marina Gall, Gerhard Sammer en Adri de Vugt en is te bestellen via de site van Helbling. De inhoudsopgave is in te zien via de site van EAS, European Association for music in Schools. Lees verder

Internetgame voor muziekonderwijs Earz nu ook voor ‘beginners’

Met Earz train je op een uitdagende manier notenlezen, muziektheorie en op het gehoor herkennen van akkoorden, intervallen, toonladders, ritme, instrumenten en muzikale basisprincipes (zoals b.v. hoog/laag). Met de toevoeging van de module ‘tonen’ is Earz nu ook geschikt geworden voor leerlingen in het basisonderwijs, vo-onderbouw en Algemene Muzikale Vorming. In de nieuwe module worden de begrippen kort/lang, zacht/hard en laag/hoog getraind. Daarbij wordt (naar keuze) gebruik gemaakt van grafische notatie. Ook kan de inhoud van Earz nu door de docent aan de diverse onderwijsvormen worden aangepast. Voor docenten is een speciale uitleg/instructie gemaakt (3 pagina’s pdf) die hier is te lezen of downloaden: http://www.earz.nl/assets/downloads/Tips_basisonderwijs+AMV.pdf. Meer info op www.earz.nl of via info@earz.nl