Psychology today

Op de website van het tijdschrift ‘Psychology today‘ kun je diverse interessante columns en artikelen lezen over muziek en muziekonderwijs. Je kunt eenvoudig starten met de zoekterm ‘music’ (resultaten). De site bevat ook artikelen van Henkjan Honing, hoogleraar muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam: http://www.psychologytoday.com/experts/henkjan-honing-phd.

Lees bijvoorbeeld: Are emotions in music universal? (Henkjan Honing, 26 feb. 2013)

De neurobiologie van het leren: nieuwe benaderingen van het muziekonderwijs

Zo luidt de titel van een artikel dat geschreven is door Wilfried Gruhn en Frances H. Rauscher. Gruhn is emeritus hoogleraar muziekeducatie van de Musikhochschule Freiburg (Duitsland). Rauscher is als hoogleraar verbonden aan de University of Wisconsin Oshkosh (VS). Het artikel is gepubliceerd in een themanummer over brein, kunst en educatie van Cultuur+Educatie 34 (2012). Het tijdschrift is te downloaden via http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/publicaties/pdf/cpluse34.pdf.

Suncoast music education research symposium

Dit symposium vindt deze week (7-9 feb. 2013) plaats bij de School of smers-side-logoMusic van de University of South Florida. De abstracts van de te presenteren papers kun je hier bekijken: http://cmer.arts.usf.edu/content/templates/?a=1590&z=137. Voor een overzicht van eerdere symposia, zie http://cmer.arts.usf.edu/content/templates/?a=913&z=137

“The purpose of this Symposium is to gather researchers, scholars, and/or practitioners in music education to share research with the potential to positively impact the future course of the profession.”

Vrij muzikaal spel als uitgangspunt voor muziekles voor kleuters

Een onderzoek naar de rol van vrij muzikaal spel als uitgangspunt voor een muziekeducatieve aanpak voor kleuters / van Hoek, E., Lutke, S., Nieuwmeijer, Chr. . – [S.l.] : [s.n.], [2011]. – 18 p. – Met lit.opg. – Onderzoek in opdr. van Stichting Toeval Gezocht.
Dit onderzoek beschrijft de eerste fase van een project die het ontwikkelen en uitproberen van een muziekaanpak voor jonge kinderen centraal stelt. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: Welke theorieën over, methodieken voor en ervaringen met muziekeducatie vanuit het ‘beeld van het competente kind’ zijn er in en buiten Nederland en welke aanknopingspunten bieden die voor een aanpak in het Nederlandse kleuteronderwijs. Bij de beantwoording van deze vraag wordt ingegaan op de principes van Reggio Emilia en de invloed hiervan, de rol van spel in de ontwikkeling van het jonge kind en het muzikale spel van jonge kinderen in het bijzonder. http://www.cultuurnetwerk.nl/producten_en_diensten/onderzoek_in_cultuureducatie/2011/papers/van_hoek.pdf

Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2012: de waarde van kunsteducatie & onderzoek talentontwikkeling

Bron: Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2012, Fonds voor Cultuurparticipatie

In dit bericht citaten uit twee hoofdstukken van dit lezenswaardige rapport. Ten eerste een citaat uit het hoofdstuk ‘De waarde van kunsteducatie. Beweringen en bewijzen’ (Ellen Winner, Stéphan Vincent-Lancrin). Aan het eind van dit bericht vind je de tips voor nader onderzoek naar talentontwikkeling, uit het hoofdstuk ‘Wat we (nog niet) weten van talentontwikkeling’ van Peter Hermans.

Pagina 113/114:

“Van muziekonderwijs is aangetoond dat het een positieve invloed heeft op het IQ, op de leerprestaties, op woordanalyse en op fonologische vaardigheden. Ook is er voorlopig bewijs dat muziekonderwijs het leren van vreemde talen kan vergemakkelijken. Lees verder

Coöperatief leren in het leerorkest

Via de website www.orkestindeklas.nl kun je een paper downloaden getiteld: Samen op de partituur. Over coöperatief leren en het leerorkest. Auteur: Bas Gaakeer. Het paper is geschreven in het kader van leerjaar 4 van de Opleiding Docent Muziek, Conservatorium van Amsterdam. Klik op ‘lees verder’ voor meer informatie over de inhoud.

De website van Orkest in de klas biedt een schat aan interessant materiaal over muziek op de basisschool. Er is ondersteunend materiaal voor muziekdocenten, voor groepsleerkrachten en voor leerlingen. Denk aan: visiedocumenten,  voorbeelden van werkbladen, didactiektips, partituren, audiofragmenten en video’s. Zeer de moeite waard!

Lees verder