De Veerman, Vlaamse kunsteducatieve organisatie

De Veerman heeft een interessante reeks boeken uitgegeven over leren musiceren. Deze firma organiseert onder de naam Zomeracademie ook workshops in de zomer, over bijv. songwriting, klankatelier, zang en muziektheater.

Boeken die zijn uitgegeven:

  • Breinvriendelijk musiceren (2010, zie apart bericht in dit kenniscentrum)
  • Praktische harmonie- en akkoordenleer van de jazz en aanverwante muziekvormen voor piano (2009)
  • Spelen met inzicht, muzikaal receptenboek (2008) Lees verder

Gehrels muziekeducatie

www.gehrelsonline.nl, de site voor informatie over muziekonderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar en daarmee de site voor Muziek op Schoot/muziek in de voorschoolse educatie en muziek in het basis- en speciaal onderwijs.

Gehrels Muziekeducatie is onderdeel van de Gehrels Vereniging. Deze vereniging bestaat al meer dan 60 jaar. Dit betekent ook meer dan 60 jaar aandacht voor muziekeducatie door vernieuwing van de muziekpedagogiek en muziekdidactiek en het beïnvloeden van het overheidsbeleid op het gebied van de muzikale vorming van kinderen. Lees verder

SWING muziekimprovisatie

www.swingweb.nl : workshops, masterclasses, leermiddelen

Stichting SWING (landelijke stichting promotie muziekimprovisatie sinds 1981) is een non profit organisatie welke structureel ondersteund wordt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Onder het motto ‘participatie in improvisatie’ ontwikkelt SWING producties in alle denkbare muziekstijlen, voor alle lagen van de bevolking en verspreid over heel Nederland. Improvisatie is een zeer toegankelijke manier van werken. Het gezamenlijk deelnemen versterkt de sociale cohesie binnen de groep door besef van gelijkwaardigheid en draagt bij aan cultureel burgerschap. Lees verder